Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 

Ši privatumo politika (toliau – Politika) nustato operatoriaus MB IGIDAS (toliau – Operatorius arba mes) interneto svetainės www.developeris.lt lankytojų, klientų, jų atstovų bei kandidatų į Operatoriaus siūlomas darbo pozicijas (toliau – Jūsų) asmens duomenų tvarkymo sąlygas.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB IGIDAS, juridinio asmens kodas 305441674, buveinės adresas Daukšių g. 2, Daukšiai, LT-18102 Švenčionių r..

Ši Politika yra parengta vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais mums ir mūsų veiklai bei paslaugų teikimui taikytinais teisės aktais bei priežiūros institucijų nurodymais ir rekomendacijomis.

Atnaujinus šią Politiką, nauja jos redakcija visuomet publikuojama Operatoriaus interneto svetainėje.

Kilus klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų apsauga ar šios Politikos nuostatomis, Jūs galite bet kada su mumis susisiekti el. Paštu info@developeris.lt.

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi paslaugų teikimo tikslu

Operatorius, savo klientams teikdamas su svetaine susijusias paslaugas, tvarko klientų (jų atstovų) asmens duomenis.

Teikdamas paslaugas Operatorius vadovaujasi taikytinų teisės aktų reikalavimais bei su klientais sudarytomis sutartimis.

Operatoriui teikiant klientams paslaugas, klientų asmens duomenis taip pat gali būti tvarkomi ir kitais su paslaugų teikimo susijusiais tikslais, t. y.:

 • klientų įsiskolinimų Operatoriaus atžvilgiu išieškojimui (vadovaujantis sudarytomis sutartimis);
 • kitų Operatoriaus veiklai taikytinų reikalavimų įgyvendinimui.

Paslaugų teikimo bei su atitinkamomis paslaugomis susijusiais tikslais Operatorius tvarko šiuos klientų (jų atstovų) asmens duomenis:

 • asmens tapatybę patvirtinančius duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, asmens atvaizdą ir pan.);
 • kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą, telefono numerį ir pan.);
 • finansinius duomenis (kliento per Operatoriaus suteiktą internetinę parduotuvę uždirbtas pajamas, informaciją apie sudarytus sandorius, jų apimtį ir pan.);
 • duomenis apie duomenų subjekto ryšius su juridiniais asmenimis (pareigos atstovaujamoje bendrovėje ir pan.);
 • kitus duomenis, kurie yra būtini Operatoriaus paslaugų teikimui.

Aukščiau nurodyti asmens duomenys yra gaunami tiesiogiai iš Jūsų (kai juos pateikiate) arba kitų šaltinių (pvz., valstybinių duomenų bazių, tokių kaip VĮ „Registrų centras“ administruojamos sistemos, ir pan.).

Operatoriaus paslaugų teikimo tikslu renkami asmens duomenys yra saugomi 10 metų nuo sandorio įvykdymo dienos, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato ilgesnius tokių duomenų saugojimo terminus.

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų užklausų administravimo tikslu

Jums susisiekus su Operatoriumi (el. paštu, telefonu, pateikus užklausas per socialinių tinklų paskyras ar bet kokiu kitu būdu), atitinkamų užklausų administravimo tikslu bus tvarkomi Jūsų pateikti asmens duomenys.

Toks tvarkymas yra grindžiamas teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimu, taip pat ir įvairių teisinių reikalavimų vykdymu ir (ar) mūsų teisėtų interesų gynimu. Tokio asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Operatoriaus teisėtas interesas, kai kuriais atvejais – teisės aktų reikalavimų vykdymas.

Prašome laikytis bent minimalių asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų – nenurodykite perteklinių asmens duomenų, kurie nėra būtini siekiamam tikslui (užklausos, skundo, laiško ar prašymo išdėstymui).

Jūsų pateikti asmens duomenys yra saugomi iki 3 metų, išskyrus kai ilgesnį saugojimo laikotarpį lemia būtinybė ginti Operatoriaus (ar kitų asmenų) teises ir teisėtus interesus ar kitokį saugojimo terminą nustato teisės aktų reikalavimai.

Asmens duomenų tvarkymas Jums teikiant kandidatūrą į Operatoriaus siūlomas darbo pozicijas

Operatorius gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis (pvz., CV, motyvacinį laišką), jeigu atitinkamus duomenis pateikiate kandidatuodami į Operatoriaus siūlomą darbo poziciją ar savarankiškai atsiunčiate tokius asmens duomenis, kuomet Operatorius nėra paskelbęs jokios atrankos. Tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas, išreiškiamas pateikiant savo asmens duomenis Operatoriui.

Prašome pateikiant asmens duomenis laikytis bent minimalių duomenų apsaugos reikalavimų ir neteikti perteklinės informacijos, kuri nėra susijusi su Jūsų kandidatūra.

Jūsų pateiktų duomenų saugojimo terminas priklauso nuo Operatoriaus vykdomos atrankos į konkrečią darbo poziciją trukmės. Pasibaigus atitinkamai atrankai Operatorius Jūsų asmens duomenis tvarkys tik gavęs Jūsų atskirą sutikimą. Tuo atveju, jeigu savo asmens duomenis pateiksite Operatoriui nepaskelbus jokios konkrečios atrankos, atitinkami Jūsų asmens duomenys bus saugomi iki sekančių atrankų į darbo pozicijas, tačiau ne ilgiau kaip 1 metus.

Operatoriaus svetainėje naudojami slapukai

Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje (www.developeris.lt), gali būti tvarkomi tokie duomenys kaip Jūsų IP adresas, taip pat kiti tinklo duomenys (jeigu juos suteikiate).

Atitinkami duomenys yra renkami slapukų ir (ar) panašių technologinių sprendimų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu.

Slapukai yra nedidelės rinkmenos, siunčiamos į naudojamą interneto naršyklę ir saugomos Jūsų įrenginyje (pvz., kompiuteryje ar telefone). Slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį pirmą kartą apsilankius mūsų interneto svetainėje.

Slapukų pagalba mūsų interneto svetainė tam tikrą laiką gali „prisiminti“ Jūsų veiksmus, parinktis, atliktas operacijas.

Taigi, slapukais siekiama užtikrinti patogų, saugų interneto svetainės veikimą, taip pat analizuoti interneto svetainės lankytojų įpročius. Tai leidžia geriau pritaikyti interneto svetainę jos lankytojų poreikiams. Kai kurios slapukų rūšys (būtinieji ir analitiniai slapukai) yra reikalingos interneto svetainės tinkamam funkcionavimui, tad atsisakius šių slapukų interneto svetainė gali funkcionuoti netinkamai.

Pagal savo trukmę slapukai skirstomi į trumpalaikius seanso slapukus (ištrinami lankytojui užbaigus naršymo seansą) bei ilgalaikius slapukus (saugomus ilgesnį laiką). Slapukai taip pat gali būti skirstomi pagal tai, ar jie priklauso pirmajai šaliai (pavyzdžiui, svetainės administratoriui) ar kitai – trečiajai šaliai (pavyzdžiui, internetinės reklamos organizatoriams).

Mūsų interneto svetainėje naudojami žemiau pateikiami slapukai:

Slapuko pavadinimas

Aprašymas ir rūšis

Tipas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

woocommerce_cart_hash krepšelio turinys Būtini sesija /

woocommerce_recently
_viewed

nesenai peržiūrėtos prekės

Būtini

sesija

/

woocommerce_items_in_cart

prekės krepšelyje

Būtini

sesija

/

CookieLawInfoConsent

slapukų pranešimas

Būtini

11 mėnesių

/

wp_woocommerce_session_

sesijos informacija

Būtini

Sesija

/

_ga

google analytics

Analitiniai

24 mėnesiai

 /
_gid

google analytics

Analitiniai

24 mėnesiai

 /
_gat_gtag_UA_189991885_1

google analytics

Analitiniai

24 mėnesiai

 /
wp-wpml_current_language pasirinkta kalba  Būtini  24 valandas
_fbp  facebook pixel  Marketinginiai  3 mėnesiai  /
fr  facebook pixel  Marketinginiai  3 mėnesiai  .facebook.com
_hjFirstSeen  HotJar  Analitiniai  30 minučių  /
_hjid  HotJar  Analitiniai  1 metai

Jūs galite kontroliuoti slapukų naudojimą keisdami savo interneto naršyklės nustatymus. Kiekviena naršyklė yra skirtinga, todėl jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nustatymus, rekomenduojame susipažinti su jos naudojimosi žinynais ir instrukcijomis.

Jeigu nenorite, kad slapukai rinktų informaciją, naršyklės nustatymuose atsisakykite slapukų naudojimosi. Vis dėlto, kai kurios slapukų rūšys (pavyzdžiui, būtinieji slapukai) yra reikalingos interneto svetainės tinkamam funkcionavimui, tad atsisakius šių slapukų interneto svetainė gali prarasti funkcionalumą. Daugiau  naudingos informacijos apie slapukus, apie tai, kaip juos kontroliuoti ir šalinti, galite rasti interneto svetainėje www.allaboutcookies.org

Jūsų asmens duomenų gavėjai

Operatorius, vykdydamas savo veiklą, gali pasitelkti tam tikrus duomenų tvarkytojus (paslaugų teikėjus: pvz., duomenų saugojimo paslaugas tiekiančias įmones, programinę įrangą kuriančias ir palaikančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones ir pan.), kuriems gali būti perduodami Jūsų asmens duomenys.

Atitinkamas Jūsų asmens duomenų perdavimas aukščiau paminėtiems paslaugų teikėjais yra vykdomas tik tuomet, kada tai yra būtina atitinkamų jų paslaugų teikimui, ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina atitinkamų jų paslaugų teikimui.

Jūsų asmens duomenis taip pat gali būti teikiami ir šiems duomenų gavėjams:

 • teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, advokatams ir pan.;
 • jungtines skolininkų duomenų rinkmenas administruojantiems asmenims (pvz., UAB „Creditinfo Lietuva“);
 • finansų įstaigoms, teikiančioms mokėjimo paslaugas, taip pat kitiems paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis naudojasi Operatorius;
 • finansinės apskaitos įmonėms, auditui ir pan.;
 • kitiems tretiesiems asmenims, susijusiems su Operatoriaus paslaugų teikimu ir (ar) turintiems teisinį pagrindą gauti atitinkamus duomenis.

Bet kokiu atveju Operatorius deda maksimalias pastangas užtikrinti, kad įgyvendinant teisės aktų reikalavimus asmens duomenys nebūtų prarasti ar neteisėtai naudojami.

Atkreiptinas dėmesys, kad Operatoriaus veiklos vykdymui nėra būtina perduoti Jūsų asmens duomenis už Europos Sąjungos (ES) / Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų įsikūrusiems gavėjams. Tačiau, jeigu tam tikrai atvejais būtų reikalinga dalį Jūsų asmens duomenų perduoti atitinkamam gavėjui, Operatorius užtikrins Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nurodytų saugumo priemonių taikymą bei atitinkamų perduodamų asmens duomenų saugumą.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Jūs, kaip duomenų subjektai, savo asmens duomenų atžvilgiu turite šias teises:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • reikalauti ištrinti savo asmens duomenis;
 • reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma;
 • reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui;
 • nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu.

Jeigu norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, galite kreiptis į mus raštu (el. Paštu info@developeris.lt ), nurodydami konkrečią teisę, detalizuodami jos įgyvendinimo apimtį bei pateikdami savo kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir pan.).

Atkreiptinas dėmesys, jog Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra įgyvendinamos vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais bei kompetentingų institucijų gairėmis.

Jūs taip pat turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar pažeidžiant Jūsų teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu.

Vis dėlto, prieš kreipiantis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, siūlytume pirmiausia susisiekti su mumis, kad galėtume kartu rasti operatyvų bei abiem šalims optimalų problemos sprendimą.

 

Scroll to Top